Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΛΘΗ

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΛΘΗ ΣΤΙΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ    ΚΑΚΗ    ΜΕΤΡΙΑ    ΚΑΛΗ    ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ                     0-4           5-8          9-11            12-14
ΣΥΝΟΛΟ                        85           118            34                   3                  240
ΣΥΝΟΛΟ %                 35,42%    49,16%    14,16%          1,25%             100%

 Εξετάστηκαν 240 ερωτηματολόγια μαθητών του δήμου Οιχαλίας και η επίδοσή  τους αξιολογήθηκε με βάση τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίστηκε ως πολύ καλή η επίδοση που περιελάμβανε 12-14 σωστές απαντήσεις, καλή αυτή που είχε 9-11 σωστές, μέτρια 5-8 και κακή 0-4. Το 46,19% των ερωτηματολογίων (118) είχε μέτρια επίδοση ενώ το 35,22% κακή, απόδειξη ο χαμηλός δείκτης γνώσης των μαθητών για το νέο τους δήμο. Αντίθετα μόλις το 14,16% (34) είχε καλή επίδοση και το 1,25% (3) πολύ καλή.

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – PROJECT
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ  
                       ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΙΚΟΥΡΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

        ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:  ΜΙΑ (1) ΩΡΑ
ΧΩΡΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/12/11

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ


Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγάλειας είναι ένας από τους σπουδαιότερους και επιβλητικότερους της αρχαιότητας.

ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ - ΝΤΡΕΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ:ΕΡΕΥΝΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ  
                       ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ
                       ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
                        ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙ ΝΤΡΕΔΕΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΝΩ
                                                      ΔΩΡΙΟ
ΤΑΞΗ:Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:ΜΙΑ (1) ΩΡΑ
ΧΩΡΟΣ:ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/11/2011